DOCUMENTO

Naucz się uzupełniać dokumenty jeszcze szybciej

 • Udostępnij

 • Tweetnij

 • Wyślij przez e-mail

 • Tagi:

 • darowizna

  samochód

  auto

  podarowanie samochodu

Darowizna samochodu

Kategoria:

Umowa darowizny została uregulowana przepisami od art. 888 do 902 kodeksu cywilnego. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Pamiętać jednak należy, że umowa darowizny zawarta bez przypisanej formy staje się ważna, jeżeli świadczenie darczyńcy zostało spełnione (890 §1 KC). Przepis artykułu 890 §1 KC nie uchybia jednak przepisom, które ze względu na przedmiot umowy darowizny wymagają zachowania formy szczególnej (np.: każda czynność prawna, której przedmiotem jest nieruchomość, musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie jest bezskuteczna). Ponadto, dokonujący darowizny może nałożyć określony obowiązek na obdarowanego. Może go zobowiązać do dokonania jakiejś czynności lub do zaprzestania innej (polecenie). Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niedokonaną, jeżeli jej wykonanie spowodowałoby pogorszenie jego sytuacji materialnej. Darczyńca może się także zwrócić do obdarowanego o pomoc w razie niedostatku (art. 897 KC). Darowiznę należy odwołać w formie pisemnej.

POBIERZ DOKUMENT

Informacje o szablonie

Cena wygenerowania: 1.00zł

Cena pełnego dostępu: 1.50zł

Wyświetleń: 1052

Ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 12:56:45

Autor:

apl. radc.Marcin Pancer

Organizacja: