DOCUMENTO

Naucz się uzupełniać dokumenty jeszcze szybciej

 • Udostępnij

 • Tweetnij

 • Wyślij przez e-mail

 • Tagi:

 • umowa na okres próbny

  czas próbny

  sprawdzenie pracownika

  okres próby

  zatrudnienie

Umowa o pracę na okres próbny

Kategoria:

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy z 2015 umowa o pracę na okres próbny została wprowadzona do katalogu umów o pracę (razem z umową na czas nieokreślony i określony). Umowę na czas próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Czas, na jaki może zostać zawarta umowa na czas próbny, nie może przekraczać 3 miesięcy, tzn. że dopuszczalne jest zawieranie umów tego rodzaju na okres krótszy np. na okres 2 miesięcy. Pracodawca nie może zawrzeć po upływie terminu wskazanego w umowie na okres próbny kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy (np. gdy nie sprawdził się przy wykonywaniu pierwotnego rodzaju pracy). Aczkolwiek praktyka taka może zostać niekiedy potraktowana jako próba obejścia prawa. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenia umowy na okres próbny nie trzeba uzasadniać, natomiast jeśli takiego wypowiedzenia dokonuje pracodawca, zamieszcza on w wypowiedzeniu pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy. W trakcie wypowiedzenia trwającego dwa tygodnie pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni roboczych. W razie dokonania wadliwego rozwiązania umowy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie. Przysługuje ono pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała wiązać umowa. Pracownik nie może natomiast żądać przywrócenia do pracy.

POBIERZ DOKUMENT

Informacje o szablonie

Cena wygenerowania: 1.00zł

Cena pełnego dostępu: 1.20zł

Wyświetleń: 1104

Ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 12:56:45

Autor:

Mateusz Leszczyński

Organizacja:

Leszczyński Doradztwo Prawne