Innowacyjna gospodarka

Documento jest elementem projektu „Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do budowy, publikacji oraz wymiany dokumentów dla biznesu” w ramach działania POIG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Beneficjentem projektu jest Documento sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Instytucja Zarządzająca (www.mrr.gov.pl),

Instytucji Pośrednicząca (www.parp.gov.pl),

Strona poświęcona działaniu (www.web.gov.pl).